Sortiment závesných zariadení

Bádie a viacúčelové kontajnery

Bádie a viacúčelové kontajnery slúžia na prepravu betónu a sypkých materiálov. Badie na betón sú v dostupnom prevedení: CT (kuželové, výpusť nohavica 2m priemer 20cm), BC (ležaté so stredovým vyústením, ľahké plnenie), BCE (možnosť zavesenia, gumová nohavica), CL (kuželové so stredovým – bočným vyústením), C (kuželové so stredovým vyústením).

Závesné paletové vidly

Závesné paletové vidly slúžia na nakládku, vykládku a premiestňovanie paletovaného tovaru a sú neodmysliteľným zariadením k žeriavom a stavebným vrátkom. Závesné paletové vidly sú certifikované zariadenia pre pozemné staviteľstvo a priemysel. V ponuke sú rôzne pevné a variabilné konštrukcie najčastejšie používané v stavebníctve.  

Manipulačné kliešte​

Manipulačné kliešte sú špeciálne prípravky a jednoduché mechanizmy slúžiace na bezpečnú manipuláciu s bremenami, resp. premiestňovanie tovarov, paliet a pod. Zvyšujú efektívnosť a hlavne bezpečnosť práce. Ide o certifikované zariadenia pre pozemné staviteľstvo a priemysel. V ponuke sú rôzne konštrukcie najčastejšie používané v stavebníctve, ktoré sú vhodným doplnkom k žeriavom a zdvíhacím zariadeniam na premiestňovanie tovarov.  

Kontajnery

Závesné kontajnery rôznych rozmerov vhodné na nakladanie stavebného odpadu na stavbe. Ponúkame rôzne závesné kontajnery a nádoby na stavebný odpad. Rôzne objemy kontajnerov.  

Zemné kontajnery a nádoby

Určené pre nakladanie stavebného materiálu a odpadu. Vyznačujú sa robustnou konštrukciou a rôznymi nosnosťami.

Manipulačné koše

Manipulačné koše pre ľudí sú určené pre rôzne druhy prác, kde je potrebný zásah človeka. Využívajú sa na stavbách do ťazko dostupných miest. Manipulačný kôš má obdĺžnikovú alebo okrúhlu konštrukciu s rôznou nosnosťou. Vhodný pre prácu jedného alebo viacerých ľudí.

doplnky

Doplnkový sortiment

Ponúkame rôzny doplnkový sortiment pre zefektívnenie práce na stavbe ako sú kliešte, lámače blokov, závesy pre vysokozdvižné vozíky alebo ochranné siete pre paletové vidly.